JUST DO IT

Màn hình Lenovo Yoga 710-13

5/5

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm