JUST DO IT

Thay Bàn phím Sony Vaio SVF142C29W, SVF14 Series ( đen)

5/5

   Lỗi thường gặp trên Bàn Phím laptop Sony VAIO SVF14 ,SVF 14 Series:
– Liệt phím :Khi đánh máy màn hình xuất hiện các ký tự lạ như: hhhhhhhhh, mmmmmm……… xuất hiện liền mạch.
– Chạm phím: Khi mở máy lên nghe tiếng kêu tít …tít kéo dài, máy boot vào windows rất chậm. Khi vào windows phím bị    chạm chạy hoài không gõ được phím nào hết.
– Loạn phím : khi gõ chữ phím này thì hiện chữ phím khác. Bạn mở Word ra gõ chữ sẽ thấy.

   Lỗi thường gặp trên Bàn Phím laptop Sony VAIO SVF14 ,SVF 14 Series:
– Liệt phím :Khi đánh máy màn hình xuất hiện các ký tự lạ như: hhhhhhhhh, mmmmmm……… xuất hiện liền mạch.
– Chạm phím: Khi mở máy lên nghe tiếng kêu tít …tít kéo dài, máy boot vào windows rất chậm. Khi vào windows phím bị    chạm chạy hoài không gõ được phím nào hết.
– Loạn phím : khi gõ chữ phím này thì hiện chữ phím khác. Bạn mở Word ra gõ chữ sẽ thấy.