JUST DO IT

Thay Màn hình Macbook Air A1370 Nguyên bệ

5/5

Trọng lượng 3,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm