JUST DO IT

THAY PIN LAPTOP HP 13-AD023TU AB06XL Zin

5/5

Pin AB06XL cho laptop HP Envy 13-AD023TU AD024 921438-855 TPN-I128 Series (7.7V-53.61Wh)
TƯƠNG THÍCH : HP AB06XL 921408-2C1 921438-855 TPN-I128 HSTNN-DB8C TPNI128
Laptop Model: FOR LAPTOP HP ENVY13-AD023TU ,AD022TU, HSTNN-DB8, 024TU, 025TU, TPN-I128 Series